Co je to SWOT analýza?

18.02.2023

SWOT analýza je oblíbený strategický nástroj, který používají podnikatelé a manažeři.. Ukážu vám jak  SWOT analýzu vypracovat správně, vysvětlím vám v čem pomáhá a jak ji v podnikání používat, aby poskytla co nejpřesnější data pro plánování úspěšného rozvoje podnikání. 

Jednoduchý návod jak SWOT vyplnit.

SWOT analýza je univerzální metoda, která se běžně používá ke zmapování a zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících chod firmy. Název vznikl podle počátečních písmen čtyř anglických slov: Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).

Hlavním cílem SWOT analýzy je pomoci firmě získat co nejlepší přehled o všech okolnostech, které ovlivňují její chod, a o jejích silných a slabých stránkách. SWOT analýza pomáhá překonávat problémy a naznačuje, jakým směrem se má firma dále vydat.

Jak a co si připravit pro SWOT analýzu?

Pro vypracování SWOT analýzy si vytvořte jednoduchou tabulku rozdělenou do čtyř oddílů - dva řádky a dva sloupce. Můžete pracovat digitálně nebo jen na papíře. Do levé horní části patří silné stránky vaší firmy a pod ně příležitosti. Do pravé horní části náleží slabé stránky a pod ně hrozby.

SILNÉ STRÁNKY

Do silných stránek napište vlastnosti vaší firmy (také vás a vašich zaměstnanců), které vám poskytují výhodu na trhu a pomáhají dosáhnout vašich cílů. Odpovězte si především na následující otázky:

 • V čem vaše firma vyniká?

 • Jaké jsou jedinečné dovednosti, které má váš tým?

 • Jaké máte odborné nebo specializované znalosti?

 • Jaké máte zkušenosti?

 • Co děláte lépe než konkurence?

 • Co vaši zákazníci vnímají jako vaše silné stránky a proč se k vám vracejí?

 • Jakých zdrojů máte dostatek nebo dokonce nadbytek?

 • Co vám přináší nejvyšší zisk?

SLABÉ STRÁNKY

Do slabých stránek zapište všechny faktory, které by vás mohly zpomalit při dosahování vašich cílů. Položte si typicky tyto otázky:

 • V jakých oblastech podnikání byste se potřebovali zlepšit?

 • Jaké zdroje vám schází?

 • Která část vašeho podnikání vám nepřináší zisk?

 • V čem potřebujete doplnit své vzdělání nebo zkušenosti?

 • Do čeho musíte nejvíce investovat?

PŘÍLEŽITOSTI

Do třetího pole tabulky, věnovaného příležitostem, vepište vnější podmínky (mimo vaši firmu), které vám můžou pomoct dosáhnout vašich cílů. Zamyslete se hlavně nad těmito otázkami:

 • Jaké jsou byznysové cíle, které se aktuálně snažíte splnit nebo následovat?

 • Co víc můžete udělat pro vaše stávající zákazníky?

 • Jaké technologie můžete využít pro vaši firmu?

 • Existují další cílové skupiny, které můžete oslovit?

 • Víte o produktech nebo službách, které byste mohli přidat do své nabídky?

HROZBY

Poslední část tabulky věnujte hrozbám. Sem patří všechny vnější podmínky, které by mohly uškodit vývoji vaší firmy. Odpovězte si zejména na otázky:

 • Jakým překážkám musíte čelit?

 • Jaké jsou silné stránky vaší hlavní konkurence (co dělá konkurence lépe)?

 • Jaké procesy a technologie používá vaše konkurence a vy ne?

 • Jaký je stav ekonomiky na vašem trhu?

 • Co se děje ve vašem průmyslovém odvětví?


Při vyplňování se snažte být co nejvíc  a objektivní. Vyplňujte informace v reálném čase. Nepište domněnky či spekulace. Zbytečně se na tom " zaseknete" .

 Jednotlivé kroky si přečťete nahlas a zamyslete se co se s hrozbou a slabou stránkou dá udělat. Jak ji efektivně proměnit v silnou stránku a příležitost. Zaměřte se hlavně na ty situace, které dokážete přímo ovlivnit.

Šablonu  na svoji SWOT analýzu si stáhnete.